Pretraga kolekcija

Opal

Zidne pločice 20 x 60 cm
Opal Crema
Opal Mosaico Crema

Podne pločice 45 x 45 cm
Opal Crema
Tehnički podaci